Suport compliment requisits accessibilitat web y apps

Suport compliment requisits accessibilitat web y apps

Segons l'article 16, apartat 3 del RD 1112/2018, la Unitat Responsable de accessibilitat  digital haurà de coordinar les revisions periòdiques d'accessibilitat establides en l'article 17, amb la col·laboració, en el seu cas, de les Unitats de tecnologies de la informació i comunicacions. I de totes les entitats obligades.