Gestió/Atenció consultes y suggeriments (Administracions i ciutadania)

Gestió/Atenció consultes y suggeriments (Administracions i ciutadania)

Segons consta en el Capítol II del RD 1112/2018, les entitats de la Generalitat Valenciana hauran d'oferir a les persones usuàries un mecanisme de comunicació que permeta a qualsevol ciutadà/a presentar suggeriments i sol·licituds d'informació relacionades amb llocs web o aplicacions per a dispositius mòbils dels requisits d'accessibilitat digital.​​​​​

Gestió/Atenció consultes y suggeriments (Administracions i ciutadania)
(màx.: 10) (Grandària màxima del total dels fitxers adjuntats: 15MB)
No hi ha fitxers seleccionats
Prova de verificació
 

Tractament de dades de caràcter personal

Tractament de dades de caràcter personal

S'informa que la Generalitat durà a terme el tractament de les seues dades personals d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals.