PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)

PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)

Proves d'accés a la universitat (PAU) 2022

En esta pàgina podran trobar informació relativa a la prova d'accés a la universitat curs 2021-2022

Optativitat dels exàmens de les PAU 2022 (Actualitzat 10/02/2022)

CALENDARI

REUNIONS DE COORDINACIÓ

INFORMACIÓ GENERAL PROVA D'ACCÉS PAU

ACCÉS I ADMISSIÓ 2022

EXÀMENS PAU I CRITERIS DE CORRECCIÓ

  • Exàmens de 2022 i criteris de correcció convocatòria extraordinària

PROTOCOL DE PETICIÓ D'ADAPTACIONS PER A LES PAU

PROFESSORAT ESPECIALISTA I ASSESSOR DE LES ASSIGNATURES DE LES PAU

COORDINACIÓ DE LES PAU 2023

NORMATIVA

ACTES MATÈRIES

ESTADISTIQUES

ACCÉS AL PORTAL DE L'ALUMNE

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROVA D'ACCÉS DELS CURSOS ANTERIORS

(Inclou exàmens dels cursos anteriors)