Grups d'Alt Rendiment Acadèmic

Grups d'Alt Rendiment Acadèmic

Universidades públicas de la C.V.

En el curs acadèmic 2010/2011 la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, va posar en marxa, en col·laboració amb les universitats públiques de la Comunitat Valenciana una iniciativa pionera en l'àmbit de l'educació superior: els denominats Grups d'Alt Rendiment Acadèmic (Grups ARA).

Els grups ARA naixen amb l'objectiu de reforçar el potencial del alumnat més destacat des de l'inici dels seus estudis universitaris, d'esta manera els estudiants més brillants i amb les millors aptituds, disposaran de totes les ajudes i suports disponibles conduents que aconseguixen el més alt rendiment acadèmic possible.

Característiques dels grups ARA

Els grups d'Alt Rendiment Acadèmic tindran les següents característiques:

 • Grups amb nombre d'estudiants òptim en primer curs de la titulació
 • Docència de crèdits bàsics de la titulació, impartida en anglés.
 • Professorat altament qualificat amb un mínim de dos sexennis d'investigació en el cas de Catedràtics/es d'Universitat, i d'un sexenni en el cas de Titulars d'Universitat.

Com formar part d'un grup ARA?

El alumnat se seleccionarà, amb la sol·licitud prèvia en el moment de la matrícula, atenent al seu expedient acadèmic i al seu coneixement acreditat de llengües d'interés científic, entre les que haurà de trobar-se l'anglés, amb un nivell equivalent al B2.

Una vegada constitutet el grup, en el primer curs del grau, este es mantindrà durant els anys estrictament necessaris per a la finalització dels estudis. En cada curs acadèmic podran produir-se baixes i noves incorporacions.

Avantatges de pertànyer a un grup ARA

Els avantatges de formar part d'un grup ARA es poden resumir en les següents:

 • Menció d'esta pertinença en el suplement europeu al títol.
 • Criteri preferent per a accedir a ajudes per a la formació del personal investigador en les seues diverses modalitats.
 • Criteri preferent per a bosses Erasmus.

Grups d'Alt Rendiment Acadèmic en les Universitats de la Comunitat - Curs 2019-2020

Universitat Graus

 • En les assignatures compartides del grau en Farmàcia i el grau en Farmàcia i Nutrició Humana, es crearà un grup ARA.
 • Grau en Medicina.
 • Grau en Psicologia.
 • Grau en Dret.
 • Grau en Negocis Internacionals/International Business.
 • En les assignatures compartides del grau en Administració i Direcció d'Empreses, el grau en Turisme, el grau en Economia i el grau en Finances i comptabilitat, es crearà un grup ARA.
 • Grau en Biotecnologia.
 • Grau en Enginyeria Informàtica.
 • Grau en Enginyeria Aeroespacial.
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses.
 • Grau en Enginyeria de Tecnologies i Servicis de Telecomunicació
 • Grau en Biologia
 • Grau en Dret
 • Grau en Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria en Informàtica
 • Grau en Mestre en Educació Primària
 • En les assignatures compartides del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, grau en Enginyeria Química, grau en Enginyeria Mecànica i grau en Enginyeria Elèctrica es crearà un grup ARA
 • Grau en Biotecnologia.