Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

GENERALS

En el curs 2020-21, no vaig sol·licitar la beca salari. Puc sol·licitar la beca en aquesta convocatòria?

. S'ha modificat l'Ordre de Bases, eliminant el requisit pel qual s'establia l'obligatorietat de tindre concedida la beca salari en el curs anterior.

En el curs 2020-21 em van denegar la beca salari. Puc sol·licitar la beca en aquesta convocatòria?

. S'ha modificat l'Ordre de Bases, eliminant el requisit pel qual s'establia l'obligatorietat de tindre concedida la beca salari en el curs anterior.

He sol·licitat la beca general del Ministeri. Puc sol·licitar també la beca salari o són incompatibles?

Sí que la pots sol·licitar. Com s'indica en l'apartat vint-i-dosé, de les bases de 20/10/2021, no són incompatibles.

En aquest curs estic d'Erasmus, puc sol·licitar la beca salari?

Sí que la pots sol·licitar. No són incompatibles.

I si sol·licite ara la beca salari, podré demanar la d'exempció de taxes a GVA en el present curs?

, són beques compatibles.

Estic estudiant en una universitat privada. Puc sol·licitar aquesta beca?

Sí, la beca salari és per a estudiants d'universitats tant públiques com privades.

PROCEDIMENT PRESENTACIÓ

No dispose de certificat digital. Puc presentar la sol·licitud en paper en algun registre oficial?

No, com s'estableix en la base cinquena punt 1, la tramitació i presentació es realitzar únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de GVA.

Pot presentar la beca algun progenitor amb el seu certificat digital?

No, la beca l'ha de presentar l'alumnat, amb el seu certificat digital, encara que siga menor de 18 anys.

Com puc obtindre el certificat digital? En el següent enllaç està la informació sobre aquest certificat.

ECONÒMIQUES

Com puc saber si la renda de la meua unitat familiar està dins del llindar que recull la convocatòria?

Pots realitzar un càlcul aproximat sumant les caselles 435 i 460 de la declaració de la renda de l'exercici 2020, i restant a aquest resultat la casella 595. En qualsevol cas, has de llegir el punt huité del capítol I de la convocatòria que recull més aspectes a considerar (deduccions, etc.).

Per motiu dels meus estudis estic vivint fora del domicili familiar. Em puc considerar una unitat familiar independent? No, si els teus progenitors contribueixen al teu sosteniment econòmic, has d'incloure'ls en la sol·licitud, així com a la resta de la unitat familiar.

Els meus progenitors estan divorciats. He d'incloure als dos dins de la unitat familiar?

Si el règim és de custòdia compartida sí. Si no, únicament a aquell amb el qual convisques.

Si ja m'he independitzat, els ingressos dels meus progenitors també es tindran en compte?

Si a 31/12/2020 comptaves amb mitjans econòmics propis suficients i eres titular d'un habitatge comprat o llogat, formes una unitat familiar independent

(Pots consultar més informació sobre les unitats familiars en el document “Guia informativa publicat en la nostra web”)

ACADÈMIQUES

Estic matriculat en un Màster Oficial, però no és dels anomenats “Habilitants”. Puc sol·licitar la beca?

No, la beca està limitada als títols de Grau i Màsters Habilitants (aquells que habiliten per a l'exercici de professions regulades)

CORREUS DE CONSULTA

Els dubtes sobre el contingut de la convocatòria es poden dirigir al correu de becasalario@gva.es

Les qüestions sobre incidències en la tramitació electrònica relacionades amb qüestions tècnic-informàtiques s'atendran en el correu de generalitat_en_red@gva.es