Beques salari lligades a renda

Beques salari lligades a renda

DETALL DEL PROCEDIMENT (Termini TANCAT)

Contacte: becasalario@gva.es

Curs 2021/2022

CONVOCATÒRIA: Publicació en el DOGV: 20-12-2021

CONVOCATÒRIA TANCADA (El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 20-01-2022)

CONCESSIÓ: Publicada en el DOGV el 22-06-2022

NOTA ACLARIDORA

•           Alumnat de primer curs de grau amb beca denegada per motiu 31:

“No aconseguir la nota mitjana segons la base tercera de l'Ordre 10/2021, de 12 d'octubre de 2021”

Com s'indica en l'Ordre de Bases, les beques es concediran en ordre descendent, d'acord amb la nota mitjana obtinguda per les persones sol·licitants. Les beques s'adjudicaran fins que s'esgote l'import consignat per a l'estudiantat de primer curs (25% del pressupost global màxim).

Una vegada esgotat aquest pressupost, la nota de tall de l'estudiantat de primer curs és de 7,22. (*)

(*) Aquesta nota d'accés a la universitat no inclourà, en cap cas, la qualificació de les matèries de la fase específica a la qual fa referència el Reial decret 412/2014

•           Alumnat de segon i posteriors cursos de grau amb beca denegada per motiu 31:

“No aconseguir la nota mitjana segons la base tercera de l'Ordre 10/2021, de 12 d'octubre de 2021”.

Com s'indica en l'Ordre de Bases, les beques s'adjudicaran, en primer lloc, a l'estudiantat que haguera gaudit d'aquesta beca en el curs anterior i, en segon lloc, a la resta de l'estudiantat. Així mateix, es concediran en ordre descendent, d'acord amb la nota mitjana obtinguda fins que s'esgote l'import consignat. Una vegada esgotat aquest pressupost, la nota de tall de l'estudiantat de segon i posteriors cursos de grau, sense beca salari en el curs anterior és de 7,85.