Beques de finalització estudis universitaris

Beques de finalització d'estudis universitaris

BASES REGULADORAS: Publicació en el DOGV el 14-06-2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curs 2020/2021

CONVOCATÒRIA: Publicació en el DOGV: 27-07-2020

Termini de presentació de sol·licituds: FINALITZAT

 

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ: Publicació en el DOGV: 24-03-2021