Planificació estratègica

Planificació estratègica

La transformació digital dels municipis i els territoris no pot fer-se de manera aleatòria i inconnexa, sinó que ha d'estar basada en una planificació estratègica prèvia, en la qual les administracions, juntament amb la resta de l'ecosistema, identifiquen els reptes del territori, les seues fortaleses, i generen les possibles solucions.

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i el centre d'innovació Les Naus de l'Ajuntament de València han creat un programa d'acompanyament per a orientar l'estratègia d'innovació dels municipis de la Comunitat Valenciana a Missions d'Innovació, identificant els reptes urbans, definint els models de ciutat i les àrees de rellevància de cada municipi, elaborant un marc estratègic, creant un catàleg de missions.

Així mateix, s'ha creat un kit d'eines perquè qualsevol ciutat interessada puga definir la seua estratègia d'innovació orientada a Missions.