Diagnòstic

Diagnòstic

La transformació digital dels municipis i els territoris no pot fer-se de manera aleatòria i inconnexa, sinó que ha d'estar basada en una planificació estratègica prèvia, en la qual les administracions, juntament amb la resta de l'ecosistema, identifiquen els reptes del territori, les seues fortaleses, i generen les possibles solucions.

TERRITORIS INNOVADORS ofereix als municipis l'Índex Smart. Aquest índex, creat per AVAESEN amb la col·laboració de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, és una eina d'autodiagnòstic per a ajuntaments que contribueix al desenvolupament innovador dels municipis de la Comunitat Valenciana. El primer pas per a convertir al teu municipi en una Smart City.

És una eina pionera a Espanya, gratuïta, intuïtiva en el seu ús i útil per a ajuntaments de totes les grandàries. Permet identificar els reptes de transformació digital en quatre blocs temàtics: transició verda i sostenibilitat, transició digital, ciutadania i qualitat de vida, i governança i economia.

Gràcies a l'Índex Smart, cada municipi tindrà una visió global del seu estat, podrà comparar-se amb altres similars i planificar, de manera estratègica, els seus reptes futurs establint prioritats a l'hora de licitar inversions i trobant sinergies amb altres ajuntaments amb necessitats similars.