Procediments

Procediments

AJUDES DESTINADES A IMPULSAR UN NOU MODEL ECONÒMIC DE LA INDÚSTRIA AUDIOVISUAL EN MATÈRIA DE PRODUCCIÓ D'OBRES CINEMATOGRÀFIQUES I OBRES AUDIOVISUALS EN TERRITORI VALENCIÀ