Convenis

Convenis

 Nº Conveni   Denominació 

CONV0042020
 

Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per a activitats d'impuls de l'esperit innovador en l'alumnat univesitari durant l'exercici 2020

 

Convenis