Convocatòries d'expressions d'interés

Convocatòries d'expressions d'interés

 

 • CONVOCATÒRIA D'EXPRESSIONS D'INTERÉS PER L’ACOLLIMENT DE PERSONAL INVESTIGADOR AFECTAT PEL CONFLICTE D'UCRAÏNA EN CENTRES D'INVESTIGACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 • Convocatòria (publicada en la web el 09/06/2022)

 • Termini de presentació: entre el 9 de juny i el 17 de juny de 2022, tots dos inclusivament.

 • Formulari

Aquesta documentació es remetrà exclusivament per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat, amb certificat electrònic, a través del tràmit telemàtic denominat “Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital” amb el següent enllaç:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20456&version=amp

S'emplenarà el “Formulari de dades generals” d'aquest procediment telemàtic, en el qual s'indicarà en l'apartat F “Òrgan al qual es dirigeix la sol·licitud”, la següent informació:

Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. − Serveis Centrals.

Matèria: D.G. Ciència i Investigació.

En l'apartat G “EXPOSICIÓ» s'indicarà “Acull CV- UCRAÏNA personal investigador ”.

Només es podrà enviar una única sol·licitud per entitat.

Només es podrà presentar un formulari per sol·licitud.

 

 • EXPRESSIONS D'INTERÉS ALINEADES AMB DETERMINADES LÍNIES D'ACTUACIÓ DE AGROALNEXT: CONTRIBUCIÓ A la TRANSFORMACIÓ DEL SECTOR AGROALIMENTARI EN UN ESCENARI MÉS VERD, SOSTENIBLE, SALUDABLE I DIGITAL: SUPERANT LA BRETXA ENTRE ELS DESCOBRIMENTS CIENTÍFICS, EL DESENVOLUPAMENT DE TECNOLOGIA I LA SEUA IMPLEMENTACIÓ.
 • convocatòria d'expressions d'interés alineades amb AGROALIMENTACIÓ (publicada en la web  el 8/04/2022). Termini de presentació de sol·licituds des del 13 d'abril fins al 6 de maig de 2022.

 • Aquesta documentació es remetrà exclusivament per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat, amb certificat electrònic, a través del tràmit telemàtic denominat “Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital amb el següent enllaç: 

          https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20456&version=amp

  S'emplenarà el “Formulari de dades generals” d'aquest procediment telemàtic, en el qual s'indicarà en l'apartat F “Òrgan al qual es dirigeix la sol·licitud”, la següent informació:

− Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

− Serveis Centrals.

− Matèria: D.G. Ciència i Investigació.

− En l'apartat G “EXPOSICIÓ s'indicarà “Convocatòria d'expressió d'interés AGROALIMENTACIÓ”

Per a dubtes, preguntes i suggeriments: dgci_promocioninvestigacion@gva.es

 

 • EXPRESSIONS D'INTERÉS ALINEADES AMB DETERMINADES LÍNIES D'ACTUACIÓ DE "TECNOLOGIES AVANÇADES PER A L'EXPLORACIÓ DE L'UNIVERS I ELS SEUS COMPONENTS".

 • convocatòria d'expressions d'interés alineades amb ASTROFÍSICA (publicada en la web el 8/04/2022. Termini de presentació de sol·licituds des del 13 d'abril fins al 6 de maig de 2022.

 • Correcció d'errades
 • Formulari
 • Aquesta documentació es remetrà exclusivament per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat, amb certificat electrònic, a través del tràmit telemàtic denominat “Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital” amb el següent enllaç:

          https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20456&version=amp

 S'emplenarà el “Formulari de dades generals” d'aquest procediment telemàtic, en el qual s'indicarà en l'apartat F “Òrgan al qual es dirigeix la sol·licitud”, la següent informació:

− Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

− Serveis Centrals.

− Matèria: D.G. Ciència i Investigació.

− En l'apartat G “EXPOSICIÓ s'indicarà “Convocatòria d'expressió d'interés ASTROFÍSICA”

Per a dubtes, preguntes i suggeriments: dgci_promocioninvestigacion@gva.es

 

 • EXPRESSIONS D'INTERÉS ALINEADES AMB DETERMINADES LÍNIES D'ACTUACIÓ DEL PROGRAMA D'I+D+i "MATERIALS AMB FUNCIONALITATS AVANÇADES PER A LA NOVA TRANSFORMACIÓ TECNOLÒGICA" 
 • convocatòria d'expressions d'interés alineades amb MATERIALS (publicada en la web el 8/04/2022. Termini de presentació de sol·licituds des del 13 d'abril fins al 6 de maig de 2022.
 • Aquesta documentació es remetrà exclusivament per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat, amb certificat electrònic, a través del tràmit telemàtic denominat “Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital” amb el següent enllaç: 

             https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20456&version=amp 

S'emplenarà el “Formulari de dades generals” d'aquest procediment telemàtic, en el qual s'indicarà en l'apartat F “Òrgan al qual es dirigeix la sol·licitud”, la següent informació:

− Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

− Serveis Centrals.

− Matèria: D.G. Ciència i Investigació.

− En l'apartat G “EXPOSICIÓ s'indicarà “Convocatòria d'expressió d'interés MATERIALS”

Per a dubtes, preguntes i suggeriments: dgci_promocioninvestigacion@gva.es

 

 

 

*En cas que es necessite incloure en el formulari elements com gràfics, imatges, etc., es pot utilitzar el formulari en format .docx. En aquest cas, s'ha d'emplenar el formulari, convertir-lo a pdf i signar-lo electrònicament.