Organismes

PROTECCIÓ DE DADES

PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

Avda. Jean Claude Combaldieu, s/n

03008 - Alacant

DELEGAT DE PROTECCIÓ DADES

Delegat/ada de protecció de dades de la Generalitat:

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Pg. de l'Albereda, 16. 46010 València

Adreça de correu electrònic: dpd@gva.es

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, la rectificació o supressió d'aquests, la limitació del seu tractament o a oposar-se al mateix, mitjançant escrit, prèvia identificació, dirigit a l'òrgan que figura en el següent apartat "exercici de drets" del Registre de les Activitats del Tractament.

Així mateix, en el cas que la legitimació al tractament provinga del consentiment de la persona interessada, aquestes poden retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment davant del mateix òrgan.

EXERCICI DE DRETS DAVANT:

SOTSSECRETARIA de la CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

Direcció: Avda. Jean Claude Combaldieu, s/n   03008 - Alacant

Correu electrònic: protecciodedadesinnovacio@gva.es

Guia del procediment: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970

RECLAMACIÓ DAVANT L'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES

Si les persones interessades entenen que s'han vist perjudicades pel tractament o en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seu electrònica accessible a través de la pàgina web: https://aepd.es

 

Més informació sobre Protecció de Dades

REGISTRE D'ACTIVITATS

REGISTRE D'ACTIVITATS

Registre d'Activitats de Tractament de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital