Presentació i normativa

Presentació i normativa

La Directiva (UE) del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea 2016/2102, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic, s'aprova amb la finalitat d'aproximar les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres relatives als requisits d'accessibilitat.

Per accessibilitat s'entén el conjunt de principis i tècniques que s'han de respectar en dissenyar, construir, mantindre i actualitzar els llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils. Amb quina finalitat? Amb la finalitat de garantir la igualtat i la no discriminació en l'accés de les persones usuàries, en particular, de les persones amb discapacitat i de les persones majors. Per aquest motiu, els continguts als quals accedisquen les persones usuàries hauran de ser perceptibles, operables, comprensibles i robustos.

Per mandat de la Unió Europea, es transposa la Directiva 2016/2012 a l'ordenament jurídic espanyol mitjançant l'aprovació del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, normativa estatal que té per objecte garantir els requisits d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils dels organismes del sector públic i altres obligats.

En compliment de l'article 5 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, cada entitat obligada determinarà la Unitat Responsable de garantir el compliment dels requisits d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dins del seu àmbit competencial.

La Unitat Responsable d'Accessibilitat de la Comunitat Valenciana s'inscriu en aquest moment en el Servei d'Observatori de la Societat Digital, dependent de la Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, en colaboració amb la Direcció General de Tecnologies de la Informació y les Comunicacions (DGTIC).

Contacte:

Unitat Responsable d’Accessibilitat Digital (URA-CV)
Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital
Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.
Av. Jean Claude Combaldieu, s/n 03008  - Alacant

accesibilidad_ura@gva.es

 

Normativa d'accessibilitat