Materials

Materials

 

 

 

Materials i recursos web

Unitats d'igualtat de les universitats públiques valencianes

 

Plans d'igualtat de les universitats públiques valencianes

 

Administracions i organismes amb competències en materia d'igualtat

 

Igualtat en la ciència, la investigació i la innovació

 

Guies, enquestes i estudis

Innovaciones de género en ciencia, salud, medicina, ingeniería y medio ambiente. Schiebinger, L., Klinge, I., Sánchez de Madariaga, and Schraudner, M. (Eds.) (2011-2013). Gendered Innovations in Science, Health & Medicine, Engineering and Environment. Edició espanyola coordinada per Inés Sánchez de Madariaga amb la col·laboració de Erica Hynes i Inés Novella. (2017).

 

Material audiovisual

Enllaços a vídeos divulgatius sobre dones en la ciència i disciplines STEM, i sobre la percepció d'estereotips de gènere: