Organismes

DIRECTRIUS, INSTRUCCIONS, ACORDS I CIRCULARS

DIRECTRIUS, INSTRUCCIONS, ACORDS I CIRCULARS

ORDRE 6/2021, de 16 de juny, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aprova la relació de disposicions sobre l'ordenació de l'activitat administrativa de la Conselleria (DOGV 9133, de 22.07.2021)

 

RESOLUCIÓ de la Sotssecretària de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per la qual s'aprova el catàleg de disposicions sobre ordenació de l'activitat administrativa de la Conselleria.

 

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2021, de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, sobre delegació de determinades competències en altres òrgans de la Conselleria (DOGV 03.03.2021)

 

RESOLUCIÓ de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per la qual es delega la signatura de la Resolució dels recursos de reposició derivats de les convocatòries de beques, ajudes i subvencions en matèria d'Universitats, Ciència i Investigació en la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Universitats i Investigació (13.04.2021) (Text en castellà)

 

INSTRUCCIONS per a la tramitació d'expedients de despesa no subjectes a fiscalització prèvia, contingudes en la nota interna de la sotssecretària (30.11.2020) (Text en castellà)

 

INSTRUCCIONS per a la tramitació d'expedients de contractació menor, contingudes en la nota interna de la sotssecretària (08.02.2021) (Text en castellà)

 

ORDRE 10/2021, de 12 d'octubre de 2021, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià (DOGV 20.10.2021).