Processos oberts

Universitat

PROPOSTA D'ORDRE PROVA D'ACCÉS A ESTUDIS UNIVERSITARIS

PROPOSTA D'ORDRE XX/2020, DE XX, DE LA CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL, PER LA QUAL ES MODIFICA L'ARTICLE 6 DE L'ORDRE 29/2010, DE 20 D'ABRIL, DE LA CONSELLERIA...

Universitat

INFORMACIÓ PÚBLICA PROVA D'ACCÉS A ESTUDIS UNIVERSITARIS

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D'ORDRE DE LA CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL PER LA QUAL ES MODIFICA L'ARTICLE 6 DE L'ORDRE 29/2010, DE 20 D'ABRIL, DE LA...