Visualització de contingut web

Beques d'estudis universitaris

BASES REGULADORES: PUBLICACIÓ EN EL DOCV - 14-06-2016

-------------------------------------------------------------------------------------------

Curso 2019-2020

CONVOCATÒRIA: Publicació en el DOGV el 10-02-2020

Resolució de l'ampliació del termini

Termini de presentació de sol·licituds: FINALITZAT

 

 

  • CONSULTE L'ESTAT DE LA SEUA SOL·LICITUD
  • En cas que el resultat de la seua consulta siga: "Petició de dades al/la interessat/a",  si la documentació que va aportar en la sol·licitud no fora suficient, rebrà una notificació telemàtica concretant quina documentació ha d'aportar.