Visualització de contingut web

Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys

En esta pàgina podran trobar informació relativa a la prova d'accés per als majors de 25 i 45 anys del CURS 2018-2019

NORMATIVA PUBLICADA AL BOE 23/04/2020

Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden PCM/ 139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020.

INFORMACIÓ PER AL CENTRES EDUCATIUS I ESTUDIANTAT - NOU

NOVETAT: Ajornament de les Proves d'Accés de Majors de 25, 40 i 45 anys

CALENDARI - NOU

NOVETAT: Optativitat dels Exàmens de les Proves d'Accés per a Majors de 25 i 45 anys 2020

INFORMACIÓ GENERAL DE LA PROVA D'ACCÉS PER A MAJORS

NORMATIVA

INFORMACIÓ RELATIVA A EXÀMENS DELS CURSOS ANTERIORS

ESTADÍSTIQUES

ENLAÇ PER A MATRICULA I LLOC D'EXAMEN EN LES UNIVERSITATS