« Ves enrere

Programa Prometeo per a grups d'investigació d'excel·lència

Programa Prometeo per a grups d'investigació d'excel·lència

Acrònim: PROMETEO

Dates de presentació de sol·licituds: EN L'ORGANISME D'INVESTIGACIÓ: De l'1/06/2011 al 31/07/2011 EN LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ: 10 dies hàbils des del fi de la data de presentació en l'organisme d'investigació

Resolucions

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD (cliqueu en l'enllaç per fer la descàrrega dels models)

D.- Per a acreditar els trams d'avaluació positiva o els projectes realitzats s'haurà d'aportar la següent documentació:


E.- En el cas de sol.licitar dotació complementària s'haurà d'aportar la documentació següent:

  • F.- El personal vinculat a altres entitats diferents de la sol.licitant haurà d'aportar autorització del seu organismes per a participar en el projecte (document escanejat amb un grandària màxima de 1000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)

JUSTIFICACIÓ

AJUDES PER AL DESENROTLLAMENT D'ACCIONS CIENTÍFIQUES DEL PROGRAMA D'INVESTIGACIÍON PROMETEU DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES DE 2012. ENTITATS QUE RETEN COMPTES A LA GENERALITAT (polse en l'enllaç per a descarregar els models)

Data límit de presentació: 20 de febrer de 2013