« Ves enrere

Beques per a l'estada de personal investigador estranger en centres d'invevstigació de la comunitat valenciana programa Santiago Grisolía

Beques per a l'estada de personal investigador estranger en centres d'invevstigació de la comunitat valenciana programa Santiago Grisolía

Acrònim: GRISOLIA

Dates de presentació de sol·licituds: Del 8 de juny al 7 de juliol del 2012 ambdós inclusivament

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions


a) El personal investigador presentarà la seua sol.licitud i la documentació requerida en els registres dels centres d'investigació on tinga la seua vinculació estatutària o laboral, del 8 de juny al 7 de juliol del 2012.

b) Finalitzat este termini, els centres disposen de deu dies naturals per a presentar les sol.licituds davant de la Consellería d'Educació Formació i Ocupació o en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 38.4 de la LRJPAC.
 

PROPOSTA DE PERSONES CANDIDATES: Un mes a partir de l'endemà de la publicació, en esta adreça d'internet dels projectes d'investigació aprovats

DOCUMENTS DE SEGUIMENT