« Ves enrere

Beques per a estades de personal investigador doctor en centres d'investigació radicats fora de la comunitat valenciana

Beques per a estades de personal investigador doctor en centres d'investigació radicats fora de la comunitat valenciana

Acrònim: BEST

Dates de presentació de sol·licituds: Del 8 de juny al 7 de juliol del 2012 ambdós inclusivament

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

a) El personal investigador presentarà la seua sol.licitud i la documentació requerida en els registres dels centres d'investigació on tinga la seua vinculació estatutària o laboral, del 8 de juny al 7 de juliol del 2012.

b) Finalitzat este termini, els centres disposen de deu dies naturals per a presentar les sol.licituds davant de la Consellería d'Educació Formació i Ocupació o en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 38.4 de la LRJPAC.

DOCUMENTS DE SEGUIMENT