Beques per a estades de personal investigador doctor en Centres d'Investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana

Beques per a estades de personal investigador doctor en Centres d'Investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana

Acrònim: BEST

Dates de presentació de sol·licituds: Del 16 de setembre de 2013 al 15 d'octubre de 2013 ambdós inclusivament

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

DOCUMENTS DE SEGUIMENT