Ajudes per a la promoció de la investigació el desenrotllament tecnològic i la innovació dels parcs científics de les Universitats

Ajudes per a la promoció de la investigació el desenrotllament tecnològic i la innovació dels parcs científics de les Universitats

Acrònim: PPC

Dates de presentació de sol·licituds: Del 1 de setembre de 2014 al 20 de setembre de 2014 ambdós inclusivament

Resolucions

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD (cliqueu en l'enllaç per fer la descàrrega dels models)

Actuacions de dinamització dels resultats:

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ

JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ DELS PARCS CIENTÍFICS DE LES UNIVERSITATS

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES CORRESPONENTS A 2015

 

A més, les actuacions de difusió presentaran:

  • Programa científic definitiu. (Format lliure)
  • Un exemplar dels fullets, cartells i publicacions que hagen sigut objecte de l'ajuda, on constarà el patrocini de la Generalitat.