« Ves enrere

Ajudes per a la promoció de la investigació el desenrotllament tecnològic i la innovació dels parcs científics de les universitats

Ajudes per a la promoció de la investigació el desenrotllament tecnològic i la innovació dels parcs científics de les universitats

Acrònim: PPC

Dates de presentació de sol·licituds: Del 16 de setembre de 2013 al 15 d'octubre de 2013 ambdós inclusivament

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

Documents de justificació

JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ DELS PARCS CIENTÍFICS DE LES UNIVERSITATS

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES CORRESPONENTS A 2014

A més, les actuacions de difusió presentaran: