« Ves enrere

Ajudes per a la promoció de la investigació dels parcs científics de les universitats

Ajudes per a la promoció de la investigació dels parcs científics de les universitats

Acrònim: PPC

Dates de presentació de sol·licituds: Del 8 de juny al 7 de juliol del 2012 ambdós inclusivament

Resolucions

a) El personal investigador presentarà la seua sol.licitud i la documentació requerida en els registres dels centres d'investigació on tinga la seua vinculació estatutària o laboral, del 8 de juny al 7 de juliol del 2012.

b) Finalitzat este termini, els centres disposen de deu dies naturals per a presentar les sol.licituds davant de la Consellería d'Educació Formació i Ocupació o en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 38.4 de la LRJPAC.

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD (cliqueu en l'enllaç per fer la descàrrega dels models)

Actuacions de difusió:

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ

JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ DELS PARCS CIENTÍFICS DE LES UNIVERSITATS


DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES CORRESPONENTS A 2012

A més, les actuacions de difusió presentaran:

  • Programa científic definitiu. (Format lliure)
  • Un exemplar dels fullets, cartells i publicacions que hagen sigut objecte de l'ajuda, on constarà el patrocini de la Generalitat.