Ajudes per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic de caràcter internacional

Ajudes per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic de caràcter internacional

Acrònim: AORG

Dates de presentació de sol·licituds: Del 8 de juny al 7 de juliol del 2012 ambdós inclusivament o de l'1 fins al 30 de setembre de 2012 ambdós inclusivament

Resolucions

a) El personal investigador presentarà la seua sol.licitud i la documentació requerida en els registres dels centres d'investigació on tinga la seua vinculació estatutària o laboral, en qualsevol dels terminis següents: del 8 de juny al 7 de juliol del 2012 o de l'1 fins al 30 de setembre del 2012.

b) Finalitzat este termini, els centres disposen de deu dies naturals per a presentar les sol.licituds davant de la Consellería d'Educació Formació i Ocupació o en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 38.4 de la LRJPAC.

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD (cliqueu en l'enllaç per fer la descàrrega dels models)

DOCUMENTOS DE JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A L'ORGANITZACIÓ I DIFUSIÓ DE CONGRESSOS, JORNADES I REUNIONS DE CARÀCTER CIENTÍFIC, TECNOLÒGIC, HUMANÍSTIC O ARTÍSTIC (AORG/2013).


DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES CORRESPONENTS A 2013. UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS I ENTITATS DE L'ARTÍCLE 64 DE LA LLEI DE HISENDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA

 

JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A L'ORGANITZACIÓ I DIFUSIÓ DE CONGRESSOS, JORNADES I REUNIONS DE CARÀCTER CIENTÍFIC, TECNOLÒGIC, HUMANÍSTIC O ARTÍSTIC (AORG/2013)


DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES CORRESPONENTS A 2013. ENTITATS INCLOSES EN BASE 13.2b) DE L'ANNEX I DE L'ORDE DE 36/2011 DE 23 DE MAIG