« Ves enrere

Ajudes per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic de caràcter internacional

Ajudes per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic de caràcter internacional

Acrònim: AORG

Dates de presentació de sol·licituds: Del 16 de setembre de 2013 al 15 d'octubre de 2013 ambdós inclusivament

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

Documents de justificació

JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A L'ORGANITZACIÓ I DIFUSIÓ DE CONGRESSOS, JORNADES I REUNIONS DE CARÀCTER CIENTÍFIC, TECNOLÒGIC, HUMANÍSTIC O ARTÍSTIC (AORG/2014).

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES CORRESPONENTS A 2014. UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS I ENTITATS DE L'ARTÍCLE 5 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE HISENDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A L'ORGANITZACIÓ I DIFUSIÓ DE CONGRESSOS, JORNADES I REUNIONS DE CARÀCTER CIENTÍFIC, TECNOLÒGIC, HUMANÍSTIC O ARTÍSTIC (AORG/2014).

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES CORRESPONENTS A 2014. ENTITATS INCLOSES EN BASE 12.2b) DE L'ANNEX I DE L'ORDE DE 79/2013 de 30 de juliol