« Ves enrere

Ajudes per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tencològic, humanístic o artístic de caràcter internacional

Ajudes per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tencològic, humanístic o artístic de caràcter internacional

Acrònim: AORG

Dates de presentació de sol·licituds: Del 1 de setembre de 2014 al 20 de setembre de 2014 ambdós inclusivament

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ

JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A L'ORGANITZACIÓ I DIFUSIÓ DE CONGRESSOS, JORNADES I REUNIONS DE CARÀCTER CIENTÍFIC, TECNOLÒGIC, HUMANÍSTIC O ARTÍSTIC (AORG/2015). 

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES CORRESPONENTS A 2015. UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS I ENTITATS DE L'ARTÍCLE 5 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE HISENDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

 

JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A L'ORGANITZACIÓ I DIFUSIÓ DE CONGRESSOS, JORNADES I REUNIONS DE CARÀCTER CIENTÍFIC, TECNOLÒGIC, HUMANÍSTIC O ARTÍSTIC (AORG/2015).

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES CORRESPONENTS A 2015. ENTITATS INCLOSES EN BASE 12.2b) DE L'ANNEX I DE L'ORDE DE 79/2013 de 30 de juliol