Ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència dels resultats d'investigació o d'innovació

Ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència dels resultats d'investigació o d'innovació

Acrònim: APOTI

Dates de presentació de sol·licituds: Del 16 de setembre de 2013 al 15 d'octubre de 2013 ambdós inclusivament

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

Documentos de justificación nuevas concesiones