« Ves enrere

Ajudes per a grups d'investigació de qualitat contrastada. Programa Gerónimo Forteza. Ajudes per a la contractació de personal de suport en organismes d'investigació de la comunitat valenciana

Ajudes per a grups d'investigació de qualitat contrastada. Programa Gerónimo Forteza. Ajudes per a la contractació de personal de suport en organismes d'investigació de la comunitat valenciana

Acrònim: FPA

Dates de presentació de sol·licituds: Del 8 de juny al 7 de juliol del 2012 ambdós inclusivament

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

a) El personal investigador presentarà la seua sol.licitud i la documentació requerida en els registres dels centres d'investigació on tinga la seua vinculació estatutària o laboral, del 8 de juny al 7 de juliol del 2012.

b) Finalitzat este termini, els centres disposen de deu dies naturals per a presentar les sol.licituds davant de la Consellería d'Educació Formació i Ocupació o en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 38.4 de la LRJPAC.

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ

DOCUMENTS JUSTIFICACIÓ AJUDES PER A LA FORMACIÓ DE PERSONAL DE SUPORT EN ORGANISMES D'INVESTIGACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DINS DEL PROGRAMA GERÓNIMO FORTEZA 2013
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2013. ENTITATS QUE RETEN COMPTES A LA GENERALITAT

 

DOCUMENTS JUSTIFICACIÓ AJUDES PER A LA FORMACIÓ DE PERSONAL DE SUPORT EN ORGANISMES D'INVESTIGACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DINS DEL PROGRAMA GERÓNIMO FORTEZA 2012
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2012. ENTITATS QUE NO RETEN COMPTES A LA GENERALITAT