Ajudes per a estades de personal investigador en empreses de la comunitat valenciana

Ajudes per a estades de personal investigador en empreses de la comunitat valenciana

Acrònim: AEST

Dates de presentació de sol·licituds: De l'1 de gener al 15 de setembre de 2013 ambdós inclusivament

a) El personal investigador presentarà la seua sol.licitud i la documentació requerida en els registres dels centres d'investigació on tinga la seua vinculació estatutària o laboral, de l'1 de gener al 15 de setembre de 2013.

b) Finalitzat este termini, els centres disposen de deu dies naturals per a presentar les sol.licituds davant de la Consellería d'Educació Formació i Ocupació o en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 38.4 de la LRJPAC.

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD (cliqueu en l'enllaç per fer la descàrrega dels models)

RESOLUCIONS

DOCUMENTS DE SEGUIMENT