« Ves enrere

Ajudes complementàries per a projectes d'I+D

Ajudes complementàries per a projectes d'I+D

Acrònim: ACOMP

Dates de presentació de sol·licituds: EN L'ORGANISME D'INVESTIGACIÓ: De l'1 al 30/06/2011 EN LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ: 10 dies hàbils des del fi de la data de presentació en l'organisme d'investigació

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

JUSTIFICACIÓ

DOCUMENTS JUSTIFICACIÓ AJUDES COMPLEMENTÀRIES PER PROJECTES D'I+D 2012 
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2012. 
ENTITATS QUE RETEN COMPTES A LA GENERALITAT


Data límit de presentació: 20 de febrer de 2013

DOCUMENTS JUSTIFICACIÓ AJUDES COMPLEMENTÀRIES PER PROJECTES D'I+D 2012 
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2012. 
ENTITATS QUE NO RETEN COMPTES A LA GENERALITAT


Data límit de presentació: 30 de novembre de 2012