Visualització de contingut web

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Què són els Fons Estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, que destina un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988.

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, en superar el seu PIB per capita el 90 % de la mitjana del PIB de la UE-27; s'ha modificat així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu núm. 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació.

Què és el Fons Europeu de Desenvolupament Regional?

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el principal instrument de la Unió Europea per a corregir els desequilibris entre les seues regions a través del desenvolupament sostenible i l'ajust estructural de les economies regionals, en el marc de l'objectiu bàsic d'enfortir la cohesió econòmica, social i territorial dins de la Unió Europea.

Objectius del FEDER:

  • Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació (EIX PRIORITARI 1)

Prioritats del FEDER:

  • La millora de les infraestructures de recerca i innovació (R+i) i de la capacitat per a desenvolupar excel·lència en matèria d'R+i, i el foment de centres de competència, en especial els d'interés europeu.   

 

Eix prioritari 1: Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació
Objectiu Temàtic Prioritats d'inversió Objectius específics Línies d'actuació
1-Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació 1a-La millora de les infraestructures de recerca i innovació (R+i) i de la capacitat per a desenvolupar excel·lència en matèria d'R+i, i el foment de centres de competència, en especial els d'interés europeu
1.1.2. Enfortiment de les institucions d'R+D i creació, consolidació i millora de les infraestructures científiques i tecnològiques
Infraestructura i equipament cientificotecnològic en universitats valencianes i centres de recerca

 

SUBVENCIONS PER A INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT D'R+D+I

 

  • CONVOCATÒRIES ACTUALS:
  • 2021-2022
  • Convocatòries de subvencions per a infraestructures i equipament d'R+D+i per al període 2018-2020 (PO FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020):
  • 2020-2021
  • 2018-2020

 

 

 

Documents de programació

 

Licitacions

 

Normativa d'aplicació

 

Enllaços d'interés

 

Comunicació 2014-2020: