FEDER DG D'UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

ADQUISICIÓ D'EQUIPAMENT I INFRAESTRUCTURES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ (I+i)

Comptant amb el cofinançament del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 i amb l'objectiu d'impulsar l'excel·lència en matèria d'I+D+i, aquesta Conselleria ha previst aquesta línia d'actuació, que s'emmarca en l'eix prioritari ‘1.-Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació', i atén a l'objectiu temàtic ‘OT1.-Reforç de la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació'. Amb aquesta es pretén donar resposta a la necessitat i el repte d'enfortir el sistema regional d'investigació i innovació, així com aconseguir transferir el coneixement al teixit productiu. L'objectiu de l'actuació és reforçar el Sistema Valencià d'I+D+i, dotant de fons a les universitats públiques valencianes i consorcis públics d'investigació no sanitaris, per a l'adquisició i actualització d'infraestructures, equipaments i tecnologies d'última generació d'I+D+i, que els permeta desenvolupar activitats d'investigació d'excel·lència. Aquesta línia suposa una inversió estimada durant el període 2014-2020 de 42,56 milions d'euros, dels quals 21,28 milions corresponen a ajudes de la Unió Europea.

 

Bases reguladores i Informació d'interés:

 

Convocatòries de subvencions per a infraestructures i equipament d'I+D+i per al període 2018-2020 (PO FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020):

 

Comunicació 2014-2020: