E) COVID-19. Ajudes de concessió directa a solucions científic-innovadores directament relacionades amb la lluita contra la Covid-19

DECRET 51/2020, DE CONCESSIÓ DIRECTA D'AJUDES URGENTS A SOLUCIONS CIENTÍFIQUES INNOVADORES CONTRA LA COVID-19

  DECRET 51/2020, de 17 d'abril, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes urgents per al...

DECRET 63/2020, DE CONCESSIÓ DIRECTA D'AJUDES URGENTS A SOLUCIONS CIENTÍFIQUES INNOVADORES CONTRA LA COVID-19

  DECRET 63/2020, de 15 de maig, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes urgents per al...