D) Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT

I. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ D'INVESTIGADORES I INVESTIGADORS DOCTORS D'EXCEL·LÈNCIA PER A DESENVOLUPAR UN PROJECTE D'R+D+I A LA COMUNITAT VALENCIANA (CIDEGENT) - 2020

I. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ D'INVESTIGADORES I INVESTIGADORS DOCTORS D'EXCEL·LÈNCIA PER A DESENVOLUPAR UN PROJECTE D'R+D+I A LA...

II. SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCTORES Y DOCTORAS CON EXPERIENCIA INTERNACIONAL (CDEIGENT) - 2020

II. SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCTORES Y DOCTORAS CON EXPERIENCIA INTERNACIONAL (CDEIGENT) - 2020 Bases reguladoras ...

IV. SUBVENCIONES PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES Y DOCTORAS EN EMPRESAS VALENCIANAS (FDEGENT) - 2020

IV. SUBVENCIONES PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES Y DOCTORAS EN EMPRESAS VALENCIANAS (FDEGENT) - 2020   Bases reguladoras...