A) Programa I+D+i

I. Subvencions per a la contractació de personal investigador de caràcter predoctoral

Annex I. Acrònim de la subvenció: ACIF. Fons Social Europeu

III. Subvencions del programa Santiago Grisolía

Annex III. Acrònim de la subvenció: GRISOLIA

IV. Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral

Annex IV. Acrònim de la subvenció: APOSTD. Fons Social Europeu

PLA DE CONTROL DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, EL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I LA INNOVACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA (I+D+i)

PLA DE CONTROL Pla de control de les subvencions del Programa per a la promoció de la investigació cientíca, el desenvolupament tecnològic...

D) Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT

I. Subvencions per a la contractació d'investigadores i investigadors doctors d'excel·lència per a desenvolupar un projecte d'R+D+i a la Comunitat Valenciana (CIDEGENT)

I. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ D'INVESTIGADORES I INVESTIGADORS DOCTORS D'EXCEL·LÈNCIA PER A DESENVOLUPAR UN PROJECTE D'R+D+I A LA COMUNITAT...

II. Subvencions per a la contractació de doctors i doctores amb experiència internacional (CDEIGENT)

II. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE DOCTORS I DOCTORES AMB EXPERIÈNCIA INTERNACIONAL (CDEIGENT) - 2019 Bases reguladores ...

III. Subvencions per a la contractació de joves doctor(e)s per al desenvolupament d'un projecte de transferència tecnològica en empreses valencianes (CPTTGENT)

III. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES DOCTOR(E)S PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA EN EMPRESES VALENCIANES...

IV. Subvencions per a la formació de doctors i doctores en empreses valencianes (FDEGENT)

IV. SUBVENCIONS PER A LA FORMACIÓ DE DOCTORS I DOCTORES EN EMPRESES VALENCIANES (FDEGENT) - 2019 Bases reguladores   ...