Esmenes CONVOCATÒRIES 2017

Esmena de subvencions per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència tecnològica

Esmena de subvencions per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència tecnològica