detall nota de premsa

Ciència destina 2,3 milions d'euros per a la contractació de joves desocupats en entitats públiques d'investigació

05/04/2021

- La Conselleria incrementa la quantia que es destina a aquestes inversions en un 83 % respecte a la convocatòria anterior
- 56 joves s'han beneficiat durant dos anys d'un contracte laboral en huit entitats públiques d'investigació de la Comunitat Valenciana


La Conselleria d'Innovació, Universitats, Investigació i Societat Digital destinarà 2,3 milions d'euros per a la contractació laboral de joves per entitats públiques d'investigació, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil.

La consellera d'Innovació, Carolina Pascual, ha destacat que aquesta iniciativa té "dos objectius fonamentals: millorar l'ocupabilitat d'aquests joves i, a més, reforçar les activitats d'investigació dels centres d'investigació públics i el rendiment d'infraestructures, equipaments cientificotècnics, laboratoris o qualsevol altra instal·lació o servei de caràcter general o d'ús comú de l'entitat, de caràcter cientificotècnic, o de gestió de la investigació".

A més, ha ressaltat "el compromís de la Generalitat amb la investigació i el sistema científic valencià, ja que l'augment de la inversió enguany és un 83 %, respecte a 2018".

Les subvencions, que seran convocades pròximament, tenen com a objectiu principal afavorir l'ocupabilitat i la formació dels joves menors de 30 anys. La duració de les subvencions serà de 12 mesos, encara que hi ha la possibilitat de prorrogar fins a 12 mesos més.

El cost de contractació màxim finançable, que suma de la retribució bruta del personal contractat més la corresponent quota empresarial de la Seguretat Social, serà de 21.329,85 euros, en el cas de personal amb titulació universitària, i de 19.479,81 euros en el cas de personal amb titulació en el marc de la formació professional del sistema educatiu.

A més, la retribució mínima anual que ha de rebre el personal contractat serà de 16.422,00 euros, en el cas de personal amb titulació universitària, i de 15.000,00 euros, en el cas de personal amb titulació en el marc de la formació professional del sistema educatiu.

L'anterior convocatòria d'aquesta modalitat de subvencions es va publicar el 6 de maig de 2018 amb un pressupost d'1.233.050,00 euros. Durant els dos últims anys, 56 joves s'han beneficiat d'un contracte laboral en huit entitats públiques d'investigació de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, amb motiu de les dificultats ocasionades als joves en l'exercici adequat dels seus treballs formatius com a conseqüència de la pandèmia COVID-19, durant el període de 100 dies que va durar l'estat d'alarma, la Conselleria va atorgar la possibilitat de prorrogar els contractes per 100 dies addicionals al cap de dos anys, a l'empara del que disposa la disposició addicional tretzena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual es van adoptar mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19.

D'aquesta manera, s'han prorrogat per 100 dies addicionals els contractes de 50 dels 56 joves inicialment contractats.