detall nota de premsa

Innovació concedeix les subvencions per als grups d'investigació consolidables AICO-2020

13/10/2020

- L'objectiu és afavorir l'activitat investigadora de grups d'investigació d'R+D+I consolidats que demostren potencial de creixement per a esdevindre grups de referència
- Es tracta d'una de les línies d'ajudes del Programa per a la promoció de la recerca científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana, dotat amb 30.000.000 d'eurossLa Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat la resolució de les subvencions per als grups d'investigació consolidables AICO-2020.

L'objectiu d'aquestes ajudes és afavorir l'activitat investigadora de grups d'investigació d'R+D+I de la Comunitat Valenciana, que demostren potencial de creixement per a esdevindre grups de referència. A més, es tracta d'una de les línies del Programa per a la promoció de la recerca científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

Els beneficiaris són els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana, que rebran subvencions per a finançar actuacions que desenvolupen grups d'investigació consolidables, dirigits per un investigador principal i formats per tres persones investigadores, com a mínim, que hauran de tindre el títol de doctor i vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb un centre d'investigació, a més d'estar en servei actiu.

Concretament, la Conselleria destina a aquesta línia un total d'1.378.370,12 euros per a 2020 i 1.375.649,82 euros per a 2021. Són subvencions amb una duració de dos anys, l'import màxim de les quals per a cada grup de treball ascendeix a 20.000 euros anuals. Aquesta ajuda estarà destinada a finançar despeses de contractació de personal i despeses d'execució.

Així, el Consell Superior d'Investigacions Científiques rep 79.512 euros en 2020 i 79.532 euros en 2021; la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana, 19.324,23 euros en 2020 i 19.531,28 en 2021; l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries obté 20.000 euros en 2020 i 20.000 euros més en 2021; la Universitat Miguel Hernández d'Elx un total de 40.000 euros en 2020 i 37.000 euros en 2021; la Universitat Cardenal Herrera-CEU, 11.000 euros en 2020 i 9.000 euros en 2021; la Universitat Catòlica de València San Vicente Mártir, 20.000 euros en 2020 i 20.000 euros més en 2021; la Universitat d'Alacant, 175.287,50 euros en 2020 i 186.330 euros en 2021; la Universitat Jaume I obté 135.500 euros en 2020 i 144.400 euros en 2021; la Universitat de València rep 469.591,39 euros en 2020 i 449.469,54 euros en 2021, i la Universitat Politècnica de València, 408.155 euros en 2020 i 410.387 euros en 2021.

Promoció de la investigació científica

El principal objectiu del Programa per a la promoció de la recerca científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana és incrementar els recursos i el potencial del sistema valencià d'R+D+I i promoure la formació, el perfeccionament, així com la mobilitat del personal investigador i l'atracció de talent. Per a tot això es destina un import màxim de 30.000.000 d'euros per a 2020.

El programa preveu totes les ajudes i beques a què poden concórrer els grups d'investigació, que depenen dels respectius mèrits científics. Així mateix, pretén enfortir els grups i les institucions d'investigació de la Comunitat Valenciana i afavorir l'excel·lència investigadora.

Aquestes ajudes estan dirigides tant al desenvolupament de tecnologies i a la transferència d'aquestes al teixit productiu valencià, com a la internacionalització de les investigacions i a la difusió dels resultats d'aquestes.

Més informació: consulteu ací.